Hvorfor velge Next Megler Suite?

Next Megler Suite er laget av eiendomsmeglere for eiendomsmeglere. Vi kjenner utfordringene fra innsiden. Vi vet at det handler om tid! Om mobile arbeidskrav. Om digitale løsninger som er så brukervennlige og smarte at de faktisk utgjør en forskjell. Stadig flere eiendomsmeglere erfarer at det gjør nettopp Next Megler Suite.

Next Megler Suite på 1 minutt

Next Megler Suite er en sterk bidragsyter til at jeg kan levere resultater på høyt nivå til enhver tid.

Thomas Kiligitto

Nordvik

Next Megler Suite gir meglerne våre en oversiktlig og effektiv meglerhverdag, uansett hvor de jobber fra.

Lars-Emil Hasselø

Notar

Derfor velger bransjen Next Megler Suite

Økt effektivitet

Programvarene vi tilbyr i Next Megler Suite automatiserer flere av prosessene, dette gjelder både den enkelte meglers og meglerstøttens oppgaver. De brukervennlige og oversiktlige programmene, med alle funksjoner på ett sted, bidrar i seg selv til at også de manuelle oppgavene kan utføres med større presisjon og effektivitet.

De løsningene meglere trenger

Gjennom Next Megler Suite leverer vi de teknologiske løsningene som meglere faktisk trenger. Vårt system er bygd på en moderne teknologisk plattform, og leveres med alle funksjoner megler har behov for. Dette gjelder for eksempel et oversiktlig CRM, budportal, visningsportal, kundeportal, og automatisk tipsløsning.Les mer om hva som konkret inngår i produktene våre og hva våre samarbeidspartnere tilbyr.

Fleksibilitet for meglere i farta

Next Megler Suite sørger for at megleren kan jobbe effektivt ved å fungere like bra overalt. Det betyr at de aller fleste oppgaver kan utføres på mobil eller nettbrett, så vel som foran dataskjermen på kontoret.


Alle produkter i Next Megler Suite er skybaserte, slik at megler kun trenger en nettleser for å bruke det.

For alle meglerroller

Enten megleren selger bruktboliger, næringseiendom, frititidseiendom eller nybyggprosjekter, er Next Megler Suite et effektivt kjernesystem. Vi vet hvilke tilleggstjenester den enkelte meglerrollen har behov for, og veileder dere selvfølgelig til å velge de riktige produktene.

Full kontroll på regler

Vi sørger for at våre produkter og tjenester er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler som følger av lov og forskrift for eiendomsmegling i Norge. Gjennom automatiserte prosesser minker rommet for menneskelig feil. Om en travel megler overser et sjekkpunkt, vil programvaren minne om dette.

Vi hjelper dere i gang

Forberedelser, installasjon og opplæring er nøkkelord i forbindelse med oppstart av nye systemer. Vi sørger for at dette går så knirkefritt som mulig:

Prosjektledelse

Vi anbefaler å legge litt ressurser i planleggingsfasen, og bidrar gjerne med prosjektledelse. Slik kan vi avdekke behov som gjelder nettverk, maskinvare og oppkobling mot omverdenen. Aktiv prosjektledelse bidrar også til å styre selve innkjøringsfasen i riktig retning.

Forberedelser

Dere får en sjekkliste med hvilke forberedelser som kreves, i god tid før installasjon.


Ett av punktene gjelder konvertering av data fra tidligere systemer, som i mange tilfeller er relativt kostbart. Vi har omfattende erfaring med dette, og i tillegg til selve gjennomføringen gir vi gjerne råd i forbindelse med en nødvendig kost/nytte-vurdering av hvilke data som bør konverteres og hvordan.

Installasjon

Kompleksiteten i våre programmer varierer. Våre enkleste løsninger kan installeres av brukerne selv. For de større og mer omfattende løsningene, bistår vi med hjelp. Vi har bred kompetanse både når det gjelder SQL-databaser og nettverk.

Opplæring og kurs

Nye systemer er til liten nytte uten tilstrekkelig opplæring. Når programvaren er installert, sørger vi for at alle lærer å bruke og å utnytte det. Opplæring avtales som en del av leveransen. Kursing kan foregå ute hos kunde, eller på vårt kursrom i Oslo. For større brukere utenfor østlandsregionen installerer vi gjerne opplæringsprogramvare i lokale kurslokaler leid av kunden. Opplæringen kan også deles i ulike tema basert på ulike funksjoner på den enkelte arbeidsplass.


Etter at nye systemer har vært i drift i en periode, synes vi det er fornuftig å ta en evaluering av den daglige bruken: Utnyttes systemet? Henger gamle rutiner igjen og medfører dobbeltarbeid?


Vi tilbyr selvfølgelig også kurs til nye medarbeidere, og vi kjører ulike standardkurs åpne for alle.


I tillegg har alle våre kunder tilgang til vår selvbetjeningsportal med opptak fra webinarer, «slik gjør du det»-filmer og smarte tips.

Igangkjøring

Ut over aktivitetene som er beskrevet ovenfor, bistår vi gjerne med på-stedet-support de første dagene etter oppstart. Vi kan også involveres i selve innleggingen av grunndata. Eksempler på dette er utarbeidelse/bearbeidelse av brevmaler og etablering av varelager.


Disse tjenestene vil i de aller fleste tilfeller faktureres etter medgått tid. Når det gjelder installering, setter vi opp et tidsestimat på forhånd.

Ett kjernesystem - mange muligheter

Tjenestene én megler trenger, er ikke nødvendigvis likt det en annen trenger. Det tar vi hensyn til i vår produktportefølje Next Megler Suite. Kjernesystemet kommer med spesialtilpasninger for henholdsvis bruktbolig-, prosjekt- og næringsmeglere. I tillegg har vi populære produkter for produksjon av markedsmateriell, samt for enkel integrasjon mot tjenesteleverandører.