På denne nettsiden benyttes Google Analytics. Det sendes data som tillater oss å analysere hvordan brukerne våre bruker nettstedet, f.eks. hvilker sider brukeren besøker. Vi benytter ip-anonymisering som fjerner de siste tallene i ip-adressen. Google Analytics setter ingen cookies på vårt domene, slik at brukeren også holdes anonym gjennom hele besøket.