Ett kjernesystem – mange muligheter

Tjenestene én megler trenger, er ikke nødvendigvis likt det en annen trenger. Det tar vi hensyn til i vår produkt-portefølje Next Megler Suite. Kjernesystemet kommer med spesial-tilpasninger for henholdsvis bruktbolig-, prosjekt- og næringsmeglere. I tillegg har vi populære produkter for produksjon av markeds-materiell, samt for enkel integrasjon mot tjenesteleverandører.

1

Mulighetene Next Megler Suite

Alt på ett dashbord

Når megler logger inn i Next Megler Suite, kommer hun til dashbordet som gir komplett oversikt over aktiviteter, portefølje, kundestrøm, leads og resultatmåling. Dashbordet er selvfølgelig konfigurerbart, slik at informasjon megler ikke har behov for, skal heller ikke ta oppmerksomhet.


Her er også verktøy for porteføljestyring og avvikshåndtering, og ledelsen får sitt eget verktøy for effektiv oppfølging.

Sømløst CRM

Et effektivitetsgrep våre kunder setter spesielt pris på, er at tipsflyten automatiseres. Digitale leads og tips fra tredjepartnere kommer inn «av seg selv», matcher kunder og objekt, og gjør det svært enkelt å sette i gang salgsprosesser. Herfra og til og med oppgjør, sørger Next Megler Suite for at prosessen går på skinner. Innhenting av dokumentasjon, bestilling hos tredjepartnere, samt produksjon av markedsmateriell – alt skjer på dashbordet. Når det er på tide å følge opp en kunde, får megler automatisk varsel og mulighet til å sende automatiserte meldinger.


Også meglerstøtteoppgaver automatiseres i større grad, og sentraliseres på tvers av oppdrag og avdelinger.

Økt faglig kvalitet og sikkerhet

En oppdatert programvare er bedre enn noen megler kan bli til å huske alle sjekkpunkter, krav og rutiner. Next Megler Suite kontrollerer løpende alle oppgaver megler utfører, og fagansvarlig kan til enhver tid hente ut rapporter fra kontrollpunktene i sjekklisten. Med programvaren følger automatisert kontroll (med stoppfunksjon), før oppdragsinngåelse. ID-kontroll og risikovurdering av formålet med transaksjoner, samt kontroll av E-takst oversendt fra Eiendomsverdi er også oppgaver programmet tar seg av.


Når programmet for eksempel identifiserer transaksjoner med forhøyet risiko, varsles fagansvarlig.


All dokumentasjon fra søk i for eksempel PEP-register lagres automatisk til den aktuelle saken, slik at gjentatte søk og eventuelle forvekslinger unngås.


Next Megler Suite bidrar til at megler etterlever alle personvernrelaterte krav. Samtykkeerklæring er for eksempel knyttet til enhver kontakt, og oppdateres automatisk. Systemet hindrer megler i å utføre handlinger som strider imot kundens samtykke.


Programvaren sørger også for at selskapets arkiveringsrutiner følges automatisk.

2

Passer alle meglerroller

Bruktbolig, nybygg eller næringseiendom? Next Megler Suite har løsningene for alle. Sjekk oversikten over hvilke oppdragstyper og leverandører/tjenester som er integrert, basert på hvilket marked megleren jobber i.

Bruktbolig

Oppdragstyper:

Salg
Fritid
Verdivurdering
Oppgjørsoppdrag
Utleie
CRM for interressenter og kunder
Budportal
Visningsportal

Integrert i Next Megler Suite:

AML
E-signering
Regnskapsintegrasjon
FINN og egenpublisering
Ambita og Eiendomsverdi
Takst
Prospekt (salgsoppgave)

Disse tjenestene får du:

Integrert tipspool; tips fra anbudstjenester, bank og hjemmeside
CRM-løsninger; gjør det enkelt å følge opp interessenter og mulige nye kunder
Relevant informasjon knyttes direkte til oppdraget, som hjemmelshaver, informasjon fra Eiendomsverdi, grunnbok
Meglerprovisjon, lønnsgrunnlag og megler
Visningsportal med påmelding, slots og begrensninger
Budportal
Kundeportal
Funksjonalitet for hemmelig bud
Oppgjør
Funksjonalitet for tvangssalg
Dødsbo og fullmakt

Nybygg/prosjekt

Oppdragstyper:

Prosjektmaster
Prosjektenheter
CRM for interessenter og kunder

Integrert i Next Megler Suite:

AML
E-signering
Regnskapsintegrasjon
FINN og egenpublisering
Ambita og Eiendomsverdi
Takst
Prospekt (salgsoppgave)
Med flere

Disse tjenestene får du:

Prosjektmaster med byggetrinn og enheter
Import av enheter med nøkkelinformasjon
Funksjonalitet for Garanti §12 og §47
Parkeringspool
Bud
Fastpris
Kjøpetilbud ved prioritet
Kontraktposisjon
Prosjektoppgjør
Fakturaløsning; delfakturer underveis i salgsprosessen
Meglerprovisjon; enkel oversikt for provisjonsdeling ved flere meglere
Tipsløsning, mulighet for å sende tips til bank eller internt til bruktboligmeglere
Tomteprosjekt

Næringseiendom

Oppdragstyper:

Næringssalg (eiendom og salg av AS)
Næringsutleie
Arealobjekter
Oppfølging av leieavtaler
Søkeoppdrag leie
Søkeoppdrag kjøp
Verdivurdering
Oppgjørsoppdrag
CRM for interessenter og kunder

Integrert i Next Megler Suite:

KYC og AML
E-signering
FFN dokumentbase
Regnskapsintegrasjon
FINN og egenpublisering
Ambita og Eiendomsverdi
Takst
Prospekt(salgsoppgave)for salg og leieoppdrag
Med flere
3

Populære tilleggstjenester

Vil du vite mer?

Kontakt oss