Hva vil det si å være en Next Partner?
Å være en Next Partner vil si at dere har utviklet integrasjon mellom Vitec Next og et annet system. Denne integrasjonen kan ha blitt laget på oppdrag av en felles kunde eller at dere ønsker å stille deres løsning tilgjengelig for alle våre kunder.

Avtaler
Det signeres en databehandleravtale mellom Partner og Kunde, en avtale Vitec Megler AS ikke er en del av.

Det skal også signeres en avtale mellom Partner og Vitec Megler AS. Denne avtalen dekker bl.a. Partners bruk av våre tjenester og ansvarsforholdet for tilgangen til felles kunde(r), som er dere.

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere i Salgsavdelingen om dere har spørsmål om denne avtalen.